Pasirinkite puslapį

Projektai

sausio 20, 2023

Projektai

KRETINGOS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS PROJEKTINĖ VEIKLA 2019–2022 M. M.:

VAIZDO ĮRAŠAI:

INFORMACIJA APIE PROJEKTO VEIKLAS SVETAINĖJE www.kdp.lt :

 ————————————————————————————-

 

 

—————————————————————————————-

 • Nuo 2022 m. m. Kretingos Simono Daukanto progimnazija įgyvendina „The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinę programą.
 • Progimnazija vykdo tarptautinę DofE programą. DofE programa – tai iš Edinburgo (Jungtinė Karalystė) atkeliavusi asmeninio tobulėjimo programa, Lietuvoje nuo 2006 metų sėkmingai įgyvendinama organizacijose, dirbančiose su 14–24 metų jaunimu. Taikydami šią programą mokykloje, mes skatiname socialinių, emocinių, sveikos gyvensenos, pilietiškumo, kultūrinės, pažinimo ir komunikacijos kompetencijų vystymąsi.Nauda dalyviamsDalyvaudami DofE apdovanojimų programoje jauni žmonės išsikelia individualius asmeninio tobulėjimo tikslus ir jų siekia. Žygių programos daliai vadovauja DofE žygių vadovas. DofE vadovo pagrindinis tikslas yra padėti dalyviui drauge įvertinti jo pokyčius, padrąsinti tęsti veiklas ir neišsigąsti nesėkmių.Programa pagal amžių yra skirstoma į tris pagrindinius lygius, kuriuos įgyvendinus gaunamas tarptautinis sertifikatas ir lygio ženklelis.

  DofE programos dalyviams suteikiamos galimybės:

  • Susirasti naujų draugų;
  • Mokytis tolerancijos;
  • Geriau susipažinti su savo stiprybėmis ir silpnybėmis;
  • Patirti nuotykių;
  • Stiprinti motyvaciją išbandyti naujus dalykus, kartu ir mokytis;
  • Išmokti keltis pamatuojamus tikslus ir reguliariai jų siekti;
  • Tobulinti problemų sprendimo įgūdžius;
  • Gerinti refleksijos įgūdžius;
  • Susipažinti su įvairiomis profesijomis ir lengviau apsispręsti, ką studijuoti.

  DofE programa yra vertinama darbdavių, nes parodo jaunų žmonių motyvaciją, gebėjimą siekti tikslų, mokytis iš patirties ir  efektyviai planuoti savo veiklą.

———————————————————————————–

KRETINGOS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS PROJEKTINĖ VEIKLA 2014–2022 M. M.:

 • 2021-2022 m. projektai Progimnazijoje.
 • Projektai mokykloje – kelias į sėkmę.
 • 2019 m. projektai Progimnazijoje.
 • Tarptautinis „eTwinning“ projektas „Sportuokime gamtoje” (10 partnerių – Lietuva (2), Turkija (2), Lenkija (2), Gruzija, Rumunija, Portugalija, Graikija) ir „A Special Cake“ – „Ypatingas tortas“ (9 partneriai – Kroatija, Lenkija, Turkija, Lietuva (2), Italija, Rumunija, Portugalija, Graikija).
 • Comenius Regio partnerysčių projektas „Be avolunteer – change the world“ („Būk savanoris – keisk pasaulį“), nacionalinis vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“.
 • 6–8 klasių mokiniai dalyvavo nacionaliniame projekte „Euro Lyga“.
 • Individualus darbas su linkusiais smurtauti ir smurtą patyrusiais, žalingų įpročių, mokymosi ir elgesio sunkumų turinčiais mokiniais, vykdytos programos: „LIONS QUEST“, „Zipio draugai“: programą inicijavo ir sukūrė ir tarptautiniu mastu koordinuoja organizacija Partnership for Children, reziduojanti Londone. Jiems priklauso programos autorių teisės. Lietuvoje įgyvendinti programą „Zipio draugai“ išimtinę licenziją turi VšĮ „Vaiko labui“. Progimnazijoje jau trečius metus vykdoma programa „Zipio draugai“ pagal sutartis, einamiems mokslo metams sudaromas su VšĮ  „Vaiko labui“. 2019-2020 mokslo metais programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita Račienė priešmokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupėje.
 • NACIONALINAI PROJEKTAI:
 • „Futboliukas“ ir „Kuriame respubliką“ („Atgal į ateitį“).
 • Prevencinis projektas „Žaidimai moko“ – 2019 m. spalio mėnesio „Boružėlių“ ir „Drugelių“ grupių vaikai  kartu su priešmokyklinio ugdymo mokytojomis Aldona Riepšiene, Marija Narkiene ir Rita Račiene įsijungė į ilgalaikį respublikinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų prevencinį projektą „Žaidimai moko“. Projekto tikslas – specialiomis užduotimis ir žaidimais lavinti penkiamečių ir šešiamečių erdvės, regimąjį suvokimą, tikslinti  ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius. Projekto trukmė – 2019 metų spalio 1 d. – 2020 m. balandžio 1 d. Į grupių ugdomąją veiklą mokytojos sėkmingai integruoja projekto „Žaidimai moko“ programos užduotis, kurias rekomenduoja Respublikinio projekto organizatoriai– Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba.
  Projekto „Žaidimai moko“ nauja veikla.
 • Vaikų socializacijos programa „Simono Daukanto keliais“.
 • MOKYKLINIAI PROJEKTAI: „Kairos“, „Geriausiai lankanti klasė“, „Šauniausias daukantietis“, „Kultūringiausias mokinys“, „Sportiškiausia klasė“, „Geriausias skaitytojas“, „Šauniausia klasė“.
 • ES nacionalinis tęstinis aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojame“. Trukmė: 2017–2018 mokslo metai. Projekto tikslas – skatinti ir mokyti visuomenę, o ypač mokinius rūšiuoti ir rinkti atskirai atliekas, jų nešalinti su kitomis atliekomis, mažinti aplinkos taršą, saugoti savo ir aplinkinių sveikatą.
 • „Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos ir mokyklų – partnerių matematikos mokymosi permainų modelis“. Tikslas – pagerinti 8 klasės mokinių matematikos pasiekimus.
 • „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“. Trukmė: 2016 m. gegužės mėn. iki 2019 m. balandžio mėn. Tikslas – plėtoti ir įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugas Lietuvos savivaldybėse. Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos ugdymas, saugios aplinkos kūrimas.
 • Nacionalinis ilgalaikis vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo projektas „Olimpinė karta“. Skirtas vaikų ir jaunimo olimpiniam ugdymui, olimpinių idėjų ir sporto kaip ugdymo priemonės sklaidai Lietuvoje. Olimpinis švietimas – tai edukacinė veikla, skleidžianti olimpizmo idealus ir vertybes ypatingai vaikams ir jaunimui. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas – institucija, reprezentuojanti olimpinį judėjimą ir jo sklaidą Lietuvoje. Misija – ugdyti olimpiečius sporte ir gyvenime. Tikslas – per sportą ugdyti laimingus, sveikus ir aktyvius Lietuvos vaikus. Projekto uždaviniai: skatinti vaikus ir jaunimą sportuoti bei mokytis per sportą; formuoti harmoningą, kūrybingą, atsakingą asmenybę; skleisti olimpizmo idealus; gerinti Lietuvos vaikų sveikatą; stiprinti sporto svarbą visuomenės tarpe.
 • Nacionalinis tęstinis sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo skatinimo projektas „Sveikatiada“. Simono Daukanto progimnazijos ugdytiniai – Nacionalinio sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo skatinimo tęstinio projekto „Sveikatiada“   dalyviai. Ikimokyklinio ugdymo „Zuikučių“ ir „Žiogelių“ grupių vaikai su ikimokyklinio ugdymo mokytoja Violeta Milašiene puoselėja sveiką gyvenseną, dalyvaudami  „Sveikatiados“ veiklose. Šiais mokslo metais vaikai ne tik įgijo žinių apie sveikos mitybos bei sporto reikšmę žmogaus sveikatai, bet ir paminėjo Pasaulinę vandens dieną. Kartu su muzikos mokytoja Greta Kleinauskiene sukūrė mokyklos sveikatiados himną. Už dalyvavimą veiklose  gautos projekto vadovės Lauros Blaževičiūtės padėkos.
  Padėkos: nr. 1 (žiūrėti čia), nr. 2 (žiūrėti čia), nr. 3 (žiūrėti čia).
  Projekto tikslas – užauginti jaunąją kartą, kuri pati sugebėtų atlikti informuotus sprendimus sveikos mitybos ir gyvensenos klausimais. Projekto iniciatyvų metu I-VII klasių moksleiviai, ikimokyklinio amžiaus vaikai ir vyresnių klasių moksleiviai įgauna žinių ir įgūdžių, apie subalansuotą ir visavertę mitybą bei nesveikos gyvensenos pasekmes organizmui. Socialinė iniciatyva, kuria siekiama diegti sveikos gyvensenos kultūrą šalies ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokymo įstaigose ir ugdyti vaikų sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įpročius.
 • ESFA projektas „Tęsk“. Projekto trukmė: 2018 m. kovo 12 d. – 2022 m. kovo 12 d. (48 mėnesiai). Progimnazija dalyvauja Ugdymo plėtotės centro projekte „Tęsk“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-001). VšĮ „Tyrimų ir mokymų centras“ ir Panevėžio švietimo centras vykdo projekto mokymus pagal šio projekto veiklų planą. Mokymai „Profesinis tobulėjimas mokyklos bendruomenėje“ skirti vadovams, pavaduotojams ugdymui, mokytojams, išskyrus pradedančiuosius mokytojus ir jų mentorius. Pradedantiesiems mokytojams ir jų mentoriams bus vykdomos atskiros mokymų programos.
 • Nacionalinis tęstinis projektas „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“. Pagrindinis tikslas yra smurto ir patyčių prevencija. Skirta sutelkti visuomenę patyčių problemos sprendimui. Siekiama ne tik sutelkti įvairias organizacijas bendram darbui, mažinant patyčias Lietuvoje, bet ir keisti visuomenės nuostatas palankias patyčioms į nuostatas nepalankias patyčioms.
 • Nacionalinė LIONS QUEST gyvenimo įgūdžių programa „Paauglystės kryžkelės“. Skirta vaiko gerovės valstybės politikos , savižudžių, narkomanijos ir priekabiavimo prevencijai. Ši programa į Bendrąsias ugdymo programas integruoja socialinį ir emocinį ugdymą, charakterio ugdymą, psichoaktyviųjų medžiagų ir patyčių prevenciją bei mokymąsi tarnaujant, taip skatindama tinkamą paauglių vystymąsi.
 • Rajoninis tęstinis užsienio kalbų ir meninių dalykų mokomasis-pažintinis projektas „Kelionė per Europą“. Skirtas tarpinstituciam bendravimui, kolegialiam bendradarbiavimui, komunikacinės kalbinės kompetencijos bei multikultūrinės kompetencijos ugdymui.
 • Kretingos miesto istorinių pastatų maketų projektas „Mano miestas“. Mūsų progimnazijos maketo objektas yra Pranciškonų ordino vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios pastatų kompleksas.
 • Nuo 2019 metų spalio mėnesio progimnazijos bendruomenė įsijungė į dar vieną Europos sąjungos projektą „LEAN modelio diegimas Kretingos rajono ikimokyklinėse įstaigose“. Projekto tikslas–pagerinti ikimokyklinio ugdymo kokybę, uždavinys–įdiegti naują ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelį.

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR.  09.2.1-ESFA-K-728-02-0073 LEAN MODELIO DIEGIMAS KRETINGOS RAJ. IKIMOKYKLINĖSE ĮSTAIGOSE“  

 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas (09.2.1-ESFA-K-728-02-0073 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“) „LEAN modelio diegimas Kretingos raj. ikimokyklinėse įstaigose”. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo

Tikslas – ženkliai pagerinti pamatuojamus ugdytinių pasiekimus, nuolat taikant LEAN vadybos metodus.

Projekto metu bus diegiami trys ikimokyklinio ugdymo įstaigoms aktualiausi metodai: susirinkimų ir problemų kėlimo sistema, problemų sprendimo ir visų darbuotojų įtraukimo metodika. Tikimasi, kad LEAN vadybos metodologija padės pagerinti ugdytinių pasiekimus.

Projekte dalyvauja 5 Kretingos rajono ugdymo įstaigos: Kretingos mokykla-darželis “Žibutė”, Kretingos S. Daukanto progimnazija, Kretingos lopšelis-darželis “Pasaka”, Kretingos r. Kurmaičių pradinė mokykla, Kretingos r. Darbėnų gimnazija ir Kauno  Aleksandro Puškino gimnazija.

Projekto vertė: 115 032,72 Eur

Projekto trukmė: 2019-10-2022-04

https://esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/lean-modelio-diegimas-kretingos-raj-ikimokyklinese-istaigose

2019 m. spalio mėnesio pradžioje mūsų progimnazijoje startavo tarptautinis Erasmus+ KA229 tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projektas „Explore, Create and Know“ finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, kurias administruoja Lietuvos Respublikos Švietimo Mainų Paramos Fondas. Mūsų progimnazija bendradarbiauja su kolegomis iš penkių šalių: Prancūzijos (College La Plaine Lavardac), Lenkijos (Publiczna Szkola Podstawowa W Starej Slupi), Portugalijos (Escola Secundaria Dr. Joaquim Gomes Ferreira ASlves, Valadartes, Vila Nova de Gaia), Graikijos (Dimotiko Scholeio Plateos Imathias) bei Turkijos (Talatpasa Ortaokulu). Projekto tikslas ugdyti mokinių skaitymo, kalbėjimo, rašymo įgūdžius, kūrybiškumą, kritinį mąstymą, lavinti mokinių IT gebėjimus. Projekto trukmė – 2 metai. Pirmasis susitikimas suplanuotas gruodžio 15-21 dienomis Graikijoje. Projekto metu mokiniai ne tik susipažins su kitų šalių kultūra, bet ir gilinsis į jų kultūrinį paveldą, tradicijas, papročius. Tikimės, tai juos padrąsins priimti gyvenimo iššūkius, domėtis naujovėmis, dalintis savosiomis patirtimis.

Projekto koordinatorės Sandra Katkuvienė ir Živilė Sabaliauskaitė

PROJEKTO VEIKLA:

Pamokų laikas

Pamokų laikas 1-4 klasėms:

 1. pamoka 8.00 – 8.45
 2. pamoka 8.55 – 9.40
 3. pamoka 9.50 – 10.35
 4. pamoka 11.05 – 11.50
 5. pamoka 12.00 – 12.45
 6. pamoka 12.55-13.40

Pamokų laikas 5-8 klasėms:

 1. pamoka 8.00 – 8.45
 2. pamoka 8.55 – 9.40
 3. pamoka 9.50 – 10.35
 4. pamoka 10.45 – 11.30
 5. pamoka 12.00 – 12.45
 6. pamoka 12.55-13.40
 7. pamoka 13.45–14.30
Darbuotojų poreikis

„Ką jaunose dienose įgysi, tuomi ir senatvėje džiaugsies“ (S. Daukantas)

Skip to content

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą dėl jų naudojimo. Daugiau informacijos

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close