Kretingos Simono Daukanto progimnazija

MISIJA: Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą (pagrindinio ugdymo pirmoji dalis), ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas saugioje ir sveikoje aplinkoje.

VIZIJA: Moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

Adresas

Palangos g. 25, LT-97122 Kretinga

Susisiekite telefonu

+370 (626) 03480

Elektroninis paštas

info@kdp.lt

Pagrindinis ugdymas

20 gegužės, 2022

Pagrindinis ugdymas

  • Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.
  • Pagrindinis ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pradinį išsilavinimą.
  • Pagrindinis ugdymas vykdomas pagal šešerių metų pagrindinio ugdymo programas. Pagrindinio ugdymo programų pirmoji dalis Progimnazijoje apima ketverių metų pagrindinio ugdymo tarpsnį, įgyvendinama 5–8 klasėse vadovaujantis Pagrindinio ugdymo programos aprašu, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras. Plačiau: http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-pagrindinis-ugdymas
  • 5–8 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarka

„Ką jaunose dienose įgysi, tuomi ir senatvėje džiaugsies“ (S. Daukantas)

Ši svetainė naudoja slapukus ir prašo jūsų asmeninių duomenų, kad pagerintų jūsų naršymo patirtį.
Skip to content