Darbuotojai

rugpjūčio 16, 2021

Darbuotojai

MOKYTOJO PADĖJĖJOS (pareigybės aprašymas)

 • Dangira Cibulskienė
 • El. paštas: dangira.cibulskiene@kdp.lt
  • Darbo laikas:
  • Pirmadienis 8.00 – 16.30
  • Antradienis 8.00 – 16.30
  • Trečiadienis 8.00 – 16.30
  • Ketvirtadienis 8.00 – 16.30
  • Penktadienis 8.00 – 16.30
 • Raminta Piluckienė
 • El. paštas: raminta.piluckiene@kdp.lt
  • Darbo laikas:
  • Pirmadienis 8.00 – 16.30
  • Antradienis 8.00 – 16.30
  • Trečiadienis 8.00 – 16.30
  • Ketvirtadienis 8.00 – 16.30
  • Penktadienis 8.00 – 16.30
  •  
 • Jurgita Kiršanskienė
 • El. paštas: jurgita.kirsanskiene@kdp.lt
  • Darbo laikas:
  • Antradienis 8.00 – 14.30
  • Ketvirtadienis 8.00 – 14.30
  • Penktadienis 8.00 – 15.00
 • Gražina Žiliūtė
 • El. paštas: grazina.ziliute@kdp.lt
  • Darbo laikas:
  • Antradienis 13.00 – 14.20
  • Trečiadienis 8.50 – 10.25
  • Ketvirtadienis 8.50 – 11.20
  • Penktadienis 13.00 – 17.00

 

Mokytojo padėjėjo pareigos – padėti mokiniui (mokinių grupei):

 1. orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si) mokykloje ir už jos ribų, ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, neformaliojo švietimo, renginių ir išvykų metu;
 2. apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
 3. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;
 4. paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir talkinti jas atliekant;
 5. padėti perskaityti ar perskaityti tekstus, skirtus mokymuisi;
 6. padėti užsirašyti ar užrašyti mokymo medžiagą;
 7. padėti tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;
 8. atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą.

 

 

MOKYTOJAI:

 • Ikimokyklinio ugdymo mokytojai (pareigybės aprašymas):
  • Aurelija Staponienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
  • Dominyka Paulauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
  • Greta Kleinauskienė – meninio ugdymo mokytoja,
  • Ilona Vitkutė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Rūdaičiai)
  • Lina Beniušienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,
  • Marija Narkienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
  • Rasa Lapienė – meninio ugdymo mokytoja (Rūdaičiai)
  • Razmina Umantienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Rūdaičiai)
  • Renata Bačiulienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,
  • Renata Lazdauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
  • Sigita Sokaitė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja,
  • Violeta Milašienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja.
 • Priešmokyklinio ugdymo mokytojai (pareigybės aprašymas):
  • Aldona Riepšienė – vyresnioji mokytoja,
  • Rita Račienė – vyresnioji mokytoja,
  • Marija Narkienė – mokytoja.
 • Pradinio ugdymo mokytojai (pareigybės aprašymas):
  • Alma Bružienė – mokytoja metodininkė,
  • Astra Lasienė – mokytoja metodininkė,
  • Eglė Liebutė – mokytoja,
  • Eglė Žvirzdinienė –  mokytoja,
  • Elena Šimkuvienė – mokytoja,
  • Inga Jonauskienė – mokytoja metodininkė,
  • Jolanta Vainušienė – mokytoja metodininkė,
  • Ramutė Baužienė – vyresnioji mokytoja (Rūdaičiai),
  • Elena Šimkuvienė – mokytoja metodininkė (Rūdaičiai),
  • Justas Valaitis – vyresnysis mokytojas,
  • Ramutė Baužienė – mokytoja,
  • Rasa Marciulevičienė – mokytoja metodininkė,
  • Stasė Černeckienė – mokytoja metodininkė.
 • Lietuvių kalbos mokytojai (pareigybės aprašymas):
  • Regina Katkuvienė – mokytoja metodininkė,
  • Sigita Dirmeitienė – mokytoja metodininkė.
 • Anglų kalbos mokytojai (pareigybės aprašymas):
  • Asta Bukauskienė – vyresnioji mokytoja (pradiniame ugdyme),
  • Renata Lazdauskienė – vyresnioji mokytoja (pradiniame ugdyme),
  • Nijolė Ronkaitienė – mokytoja,
  • Sandra Katkuvienė – vyresnioji mokytoja,
  • Renata Lazdauskienė – mokytoja (Rūdaičiai),
  • Eglė Liebutė – mokytoja (pradiniame ugdyme).
 • Rusų kalbos mokytoja (pareigybės aprašymas):
  • Jurgita Kiršanskienė  – mokytoja.
 • Biologijos, gamtos ir žmogaus mokytojas (pareigybės aprašymas):
  • Vainius Stanevičius – mokytojas.
 • Vokiečių kalbos mokytoja (pareigybės aprašymas):
  • Vida Garjonienė – mokytoja metodininkė.
 • Matematikos mokytojai (pareigybės aprašymas):
  • Steponas Bambalas – vyresnysis mokytojas,
  • Nijolė Andriuškytė – mokytoja metodininkė.
 • Fizikos mokytojas (pareigybės aprašymas):
  • Pranas Paulikas – vyresnysis mokytojas.
 • Istorijos mokytojai (pareigybės aprašymas):
  • Sigita Jonaitienė – mokytoja metodininkė,
  • Aldona Riepšienė  – vyresnioji mokytoja,
  • Regina Norvaišienė – mokytoja metodininkė.
 • Geografijos mokytoja (pareigybės aprašymas):
  • Gražina Žiliūtė – mokytoja.
 • Chemijos mokytoja (pareigybės aprašymas):
  • Aurelija Bėrantaitė – vyresnioji mokytoja.
 • Informacinių technologijų mokytoja (pareigybės aprašymas):
  • Edita Miežetienė – mokytoja metodininkė,
  • Steponas Bambalas – vyresnysis mokytojas.
 • Muzikos mokytoja (pareigybės aprašymas):
  • Daiva Beivydienė – mokytoja metodininkė,
  • Rasa Lapienė – mokytoja..
 • Žmogaus saugos mokytoja (pareigybės aprašymas):
  • Vida Garjonienė – mokytoja metodininkė.
 • Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja (pareigybės aprašymas):
  • Eglė Paulikienė – mokytoja metodininkė,
  • Mackevičienė Toma – mokytoja.
 • Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja (pareigybės aprašymas):
  • Indrė Kovalskė – mokytoja metodininkė.
 • Technologijų mokytojai (pareigybės aprašymas):
  • Ieva Litvaitytė – mokytoja metodininkė,
  • Juozas Lingys – mokytojas metodininkas.
 • Dailės mokytoja (pareigybės aprašymas):
  • Živilė Sabaliauskaitė – mokytoja metodininkė.
 • Fizinio ugdymo mokytojas (pareigybės aprašymas):
  • Vidmantas Lapinskas – mokytojas ekspertas.
 • Šokio mokytojai (pareigybės aprašymas):
  • Raimonda Grikšienė – šokio vyresnioji mokytoja,
  • Sigita Mačėnaitė – šokio mokytoja.

KLASIŲ AUKLĖTOJAI (pareigybės aprašymas):

 • 1a – Bružienė Alma;
 • 1b – Lasienė Astra;
 • 1 (Rūdaičiai) – Ramutė Baužienė;
 • 2a – Vainušienė Jolanta;
 • 2b – Žvirzdinienė Eglė;
 • 2 (Rūdaičiai) – Elena Šimkuvienė;
 • 3a – Jonauskienė Inga;
 • 3b – Liebutė Eglė;
 • 3 (Rūdaičiai) – Ramutė Baužienė;
 • 4a – Černeckienė Stasė;
 • 4b – Valaitis Justas;
 • 4c – Marciulevičienė Rasa;
 • 5a – Nijolė Andriuškytė;
 • 5b – Gražina Žiliūtė;
 • 6a – Sabaliauskaitė Živilė;
 • 6b – Grikšienė Raimonda;
 • 7a – Katkuvienė Sandra;
 • 7b – Katkuvienė Regina;
 • 8a – Dirmeitienė Sigita;
 • 8b – Geležinienė Silvija.
Pamokų laikas

Pamokų laikas 1 klasei:

 1. pamoka 8.00 – 8.35
 2. pamoka 8.40 – 9.15
 3. pamoka 9.55 – 10.40
 4. pamoka 11.10 – 11.55
 5. pamoka 12.05 – 12.50
 6. pamoka 12.55-13.40

Pamokų laikas 2-4 klasėms:

 1. pamoka 8.00 – 8.45
 2. pamoka 8.50 – 9.35
 3. pamoka 9.55 – 10.40
 4. pamoka 11.10 – 11.55
 5. pamoka 12.05 – 12.50
 6. pamoka 12.55-13.40

Pamokų laikas 5-8 klasėms:

 1. pamoka 8.00 – 8.45
 2. pamoka 8.50 – 9.35
 3. pamoka 9.55 – 10.40
 4. pamoka 11.10 – 11.55
 5. pamoka 12.25 – 13.10
 6. pamoka 13.15-14.00
 7. pamoka 14.05–14.50
Darbuotojų poreikis

nėra

Progimnazijos intranetas

„Ką jaunose dienose įgysi, tuomi ir senatvėje džiaugsies“ (S. Daukantas)

Skip to content

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą dėl jų naudojimo. Daugiau informacijos

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close