Pasirinkite puslapį

Darbuotojai

spalio 16, 2021

Darbuotojai

MOKYTOJO PADĖJĖJOS (pareigybės aprašymas)

 • Dangira Cibulskienė
 • El. paštas: dangira.cibulskiene@kdp.lt
  • Darbo laikas:
  • Pirmadienis 8.00 – 16.30
  • Antradienis 8.00 – 16.30
  • Trečiadienis 8.00 – 16.30
  • Ketvirtadienis 8.00 – 16.30
  • Penktadienis 8.00 – 16.30
 • Gražina Žiliūtė
 • El. paštas: grazina.ziliute@kdp.lt
  • Darbo laikas:
  • Antradienis 13.00 – 14.20
  • Trečiadienis 8.50 – 10.25
  • Ketvirtadienis 8.50 – 11.20
  • Penktadienis 13.00 – 17.00
 • Liliana Miežanskienė
 • El. paštas: liliana.miezanskiene@kdp.lt
  • Darbo laikas: 8.00 – 17.00
 • Gintarė Rudienė
 • El. paštas: gintare.rudiene@kdp.lt
  • Darbo laikas: 8.00 – 17.00

 

Mokytojo padėjėjo pareigos – padėti mokiniui (mokinių grupei):

 1. orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si) mokykloje ir už jos ribų, ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, neformaliojo švietimo, renginių ir išvykų metu;
 2. apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
 3. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;
 4. paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir talkinti jas atliekant;
 5. padėti perskaityti ar perskaityti tekstus, skirtus mokymuisi;
 6. padėti užsirašyti ar užrašyti mokymo medžiagą;
 7. padėti tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;
 8. atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą.

 

 

MOKYTOJAI:

 • Ikimokyklinio ugdymo mokytojai (pareigybės aprašymas):
  • Aurelija Staponienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
  • Dominyka Paulauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
  • Greta Kleinauskienė – meninio ugdymo mokytoja,
  • Ilona Vitkutė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Rūdaičiai)
  • Lina Beniušienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,
  • Marija Narkienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
  • Rasa Lapienė – meninio ugdymo mokytoja (Rūdaičiai)
  • Razmina Umantienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Rūdaičiai)
  • Renata Bačiulienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,
  • Renata Lazdauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
  • Sigita Sokaitė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja,
  • Violeta Milašienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja.
 • Priešmokyklinio ugdymo mokytojai (pareigybės aprašymas):
  • Aldona Riepšienė – vyresnioji mokytoja,
  • Rita Račienė – vyresnioji mokytoja,
  • Marija Narkienė – mokytoja.
 • Pradinio ugdymo mokytojai (pareigybės aprašymas):
  • Alma Bružienė – mokytoja metodininkė,
  • Astra Lasienė – mokytoja metodininkė,
  • Eglė Liebutė – mokytoja,
  • Eglė Žvirzdinienė –  mokytoja,
  • Elena Šimkuvienė – mokytoja,
  • Inga Jonauskienė – mokytoja metodininkė,
  • Jolanta Vainušienė – mokytoja metodininkė,
  • Elena Šimkuvienė – mokytoja metodininkė (Rūdaičiai),
  • Justas Valaitis – vyresnysis mokytojas,
  • Rasa Marciulevičienė – mokytoja metodininkė,
 • Lietuvių kalbos mokytojai (pareigybės aprašymas):
  • Regina Katkuvienė – mokytoja metodininkė,
  • Sigita Dirmeitienė – mokytoja metodininkė.
 • Anglų kalbos mokytojai (pareigybės aprašymas):
  • Asta Bukauskienė – vyresnioji mokytoja,
  • Renata Lazdauskienė – mokytoja (Rūdaičių skyriuje),
  • Laura Venclovienė – mokytoja.
 • Rusų kalbos mokytoja (pareigybės aprašymas):
  • Jurgita Kiršanskienė  – neatestuota mokytoja.
 • Biologijos, gamtos ir žmogaus mokytojas (pareigybės aprašymas):
  • Vainius Stanevičius – mokytojas.
 • Vokiečių kalbos mokytoja (pareigybės aprašymas):
  • Vida Garjonienė – mokytoja metodininkė.
 • Matematikos mokytojai (pareigybės aprašymas):
  • Steponas Bambalas – vyresnysis mokytojas,
  • Nijolė Andriuškytė – mokytoja metodininkė.
 • Fizikos mokytojas (pareigybės aprašymas):
  • Pranas Paulikas – vyresnysis mokytojas.
 • Istorijos mokytojai (pareigybės aprašymas):
  • Sigita Jonaitienė – mokytoja metodininkė,
  • Aldona Riepšienė  – vyresnioji mokytoja,
  • Regina Norvaišienė – mokytoja metodininkė.
 • Geografijos mokytoja (pareigybės aprašymas):
  • Gražina Žiliūtė – mokytoja.
 • Chemijos mokytoja (pareigybės aprašymas):
  • Aurelija Bėrantaitė – vyresnioji mokytoja.
 • Informacinių technologijų mokytojai (pareigybės aprašymas):
  • Edita Miežetienė – mokytoja metodininkė,
  • Steponas Bambalas – vyresnysis mokytojas.
 • Muzikos mokytojai (pareigybės aprašymas):
  • Daiva Beivydienė – mokytoja metodininkė,
  • Rasa Lapienė – mokytoja.
 • Žmogaus saugos mokytoja (pareigybės aprašymas):
  • Vida Garjonienė – mokytoja metodininkė.
 • Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja (pareigybės aprašymas):
  • Eglė Paulikienė – mokytoja metodininkė,
  • Mackevičienė Toma – mokytoja.
 • Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja (pareigybės aprašymas):
  • Aldona Riepšienė – mokytoja.
 • Technologijų mokytojai (pareigybės aprašymas):
  • Lina Nikartienė – mokytoja metodininkė,
  • Juozas Lingys – mokytojas metodininkas.
 • Dailės mokytoja (pareigybės aprašymas):
  • Živilė Sabaliauskaitė – mokytoja ekspertė.
 • Fizinio ugdymo mokytoja (pareigybės aprašymas):
  • Vilma Plačiakienė – mokytoja metodininkė.
 • Šokio mokytoja (pareigybės aprašymas):
  • Raimonda Grikšienė – šokio vyresnioji mokytoja.

KLASIŲ AUKLĖTOJAI (pareigybės aprašymas):

 • 1a – Marciulevičienė Rasa;
 • 1b – Valaitis Justas;
 • 2a – Bružienė Alma;
 • 2b – Lasienė Astra;
 • 2-4 (jungtinė) (Rūdaičių skyrius) – Piluckienė Raminta;
 • 3a – Vainušienė Jolanta;
 • 3b – Žvirzdinienė Eglė;
 • 3 (Rūdaičių skyrius) – Šimkuvienė Elena;
 • 4a – Jonauskienė Inga;
 • 4b – Liebutė Eglė;
 • 5a – Dirmeitienė Sigita;
 • 5b – Kiršanskienė Jurgita;
 • 6a – Andriuškytė Nijolė;
 • 6b – Žiliūtė Gražina;
 • 7a – Sabaliauskaitė Živilė;
 • 7b – Grikšienė Raimonda;
 • 8a – Beivydienė Daiva;
 • 8b – Katkuvienė Regina.
Pamokų laikas

Pamokų laikas 1 klasei:

 1. pamoka 8.00 – 8.35
 2. pamoka 8.40 – 9.15
 3. pamoka 9.55 – 10.40
 4. pamoka 11.10 – 11.55
 5. pamoka 12.05 – 12.50
 6. pamoka 12.55-13.40

Pamokų laikas 2-4 klasėms:

 1. pamoka 8.00 – 8.45
 2. pamoka 8.50 – 9.35
 3. pamoka 9.55 – 10.40
 4. pamoka 11.10 – 11.55
 5. pamoka 12.05 – 12.50
 6. pamoka 12.55-13.40

Pamokų laikas 5-8 klasėms:

 1. pamoka 8.00 – 8.45
 2. pamoka 8.50 – 9.35
 3. pamoka 9.55 – 10.40
 4. pamoka 11.10 – 11.55
 5. pamoka 12.25 – 13.10
 6. pamoka 13.15-14.00
 7. pamoka 14.05–14.50
Darbuotojų poreikis

Nėra

Progimnazijos intranetas

„Ką jaunose dienose įgysi, tuomi ir senatvėje džiaugsies“ (S. Daukantas)

Skip to content

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą dėl jų naudojimo. Daugiau informacijos

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close