Kretingos Simono Daukanto progimnazija

MISIJA: Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą (pagrindinio ugdymo pirmoji dalis), ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas saugioje ir sveikoje aplinkoje.

VIZIJA: Moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

Adresas

Palangos g. 25, LT-97122 Kretinga

Susisiekite telefonu

+370 (626) 03480

Elektroninis paštas

info@kdp.lt

Darbuotojai

4 rugsėjo, 2023

Darbuotojai

MOKYTOJO PADĖJĖJOS (pareigybės aprašymas)

 • Agnė Petrutienė
 • El. paštas: agne.petrutiene@kdp.lt
  • Darbo laikas:
  • Pirmadienis 8.00 – 14.30
  • Antradienis 8.00 – 14.30
  • Trečiadienis 8.00 – 14.30
  • Ketvirtadienis 8.00 – 14.30
  • Penktadienis 8.00 – 14.30

Diana Anužienė

 • El. paštas: diana.anuziene@kdp.lt
  • Darbo laikas:
  • Pirmadienis   8.00 – 15.00
  • Trečiadienis   8.00 – 11.00
  • Ketvirtadienis 8.00 – 15.00
  • Penktadienis  8.00 – 12.00

Loreta Gižienė
El. paštas: loreta.giziene@kdp.lt

Darbo laikas: 

 • Pirmadienis   7.30 – 16.00
 • Antradienis    7.30 – 16.00
 • Trečiadienis   7.30 – 17.00
 • Ketvirtadienis 7.30 – 16.00
 • Penktadienis  7.30 – 15.00
 • Silvija Geležinienė
 • El. paštas: silvija.geleziniene@kdp.lt 
  • Darbo laikas:
  • Pirmadienis 8.00 – 11.00
  • Antradienis  8.00 – 12.00
  • Trečiadienis 8.00 – 11.00
 • Liliana Miezanskienė
 • El. paštas: liliana.miezanskiene@kdp.lt 
  • Darbo laikas:
  • Pirmadienis   7.30 – 16.00
  • Antradienis    7.30 – 16.00
  • Trečiadienis   7.30 – 16.00
  • Ketvirtadienis 7.30 – 16.00
  • Penktadienis  7.30 – 16.00
 • Eglė Pociūtė-Petrauskienė
 • El. paštas: egle.pociute@kdp.lt 
  • Darbo laikas:
  • Pirmadienis   7.30 – 16.00
  • Antradienis    7.30 – 16.00
  • Trečiadienis   7.30 – 16.00
  • Ketvirtadienis 7.30 – 16.00
  • Penktadienis  7.30 – 16.00
 • Agnė Eglinienė
 • El. paštas: agne.egliniene@kdp.lt 
  • Darbo laikas:
  • Pirmadienis 8.00 – 11.00
  • Antradienis  8.00 – 12.00
  • Trečiadienis 8.00 – 11.00
 • Monika Neliubšienė
 • El. paštas: monika.neliubsiene@kdp.lt 
  • Darbo laikas:
  • Pirmadienis   7.30 – 16.00
  • Antradienis    7.30 – 16.00
  • Trečiadienis   7.30 – 16.00
  • Ketvirtadienis 7.30 – 16.00
  • Penktadienis  7.30 – 16.00

Mokytojo padėjėjo pareigos – padėti mokiniui (mokinių grupei):

 1. orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si) mokykloje ir už jos ribų, ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, neformaliojo švietimo, renginių ir išvykų metu;
 2. apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
 3. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;
 4. paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir talkinti jas atliekant;
 5. padėti perskaityti ar perskaityti tekstus, skirtus mokymuisi;
 6. padėti užsirašyti ar užrašyti mokymo medžiagą;
 7. padėti tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;
 8. atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą.

MOKYTOJAI:

 • Mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ugdymo programą: (pareigybės aprašymas)
  • Renata Bačiulienė – mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
  • Živilė Barkauskienė – mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (Rūdaičių skyrius);
  • Lina Beniušienė – mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
  • Rūta Daukantaitė – mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (Rūdaičių skyrius);
  • Ramutė Jedenkienė – mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
  • Renata Lazdauskienė – vyresnioji mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (Rūdaičių skyrius);
  • Laimutė Narvilienė – vyresnioji mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
  • Laura Mockevičienė – mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (Rūdaičių skyrius);
  • Sigita Sokaitė – vyresnioji mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
  • Dangira Cibulskienė –  mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
  • Ilona Vitkutė – mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (Rūdaičių skyrius);
 • Mokytojai, dirbantys pagal priešmokyklinio ugdymo programą: (pareigybės aprašymas)
  • Marija Narkienė – mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
  • Rita Račienė –  vyresnioji mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
  • Aldona Riepšienė – vyresnioji mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
  • Raminta Piluckienė – mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą (Rūdaičių skyrius);
  • Giedrė Rusteikė –  mokytoja metodininkė, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą; (Rūdaičių skyrius).
 • Pradinio ugdymo mokytojai (pareigybės aprašymas):
  • Alma Bružienė – mokytoja metodininkė,
  • Astra Lasienė – mokytoja metodininkė,
  • Vitalija Mikalauskienė – mokytoja,
  • Eglė Žvirzdinienė –  mokytoja,
  • Inga Jonauskienė – mokytoja metodininkė,
  • Jolanta Vainušienė – mokytoja metodininkė,
  • Justas Valaitis – vyresnysis mokytojas,
  • Rasa Marciulevičienė – mokytoja metodininkė,
 • Lietuvių kalbos mokytojai (pareigybės aprašymas):
  • Regina Katkuvienė – mokytoja metodininkė,
  • Sigita Dirmeitienė – mokytoja metodininkė.
 • Anglų kalbos mokytojai (pareigybės aprašymas):
  • Asta Balsė – vyresnioji mokytoja.
  • Sandra Narvilienė – vyresnioji mokytoja.
  • Jurgita Kiršanskienė – mokytoja.
 • Rusų kalbos mokytoja (pareigybės aprašymas):
  • Jurgita Kiršanskienė  – mokytoja.
 • Biologijos, gamtos ir žmogaus mokytojas (pareigybės aprašymas):
  • Edita Vainušė – mokytoja.
  • Gražina Žiliūtė – mokytroja.
 • Vokiečių kalbos mokytoja (pareigybės aprašymas):
  • Vida Garjonienė – mokytoja metodininkė.
 • Matematikos mokytojai (pareigybės aprašymas):
  • Steponas Bambalas – vyresnysis mokytojas,
  • Nijolė Andriuškytė – mokytoja metodininkė.
 • Fizikos mokytojas (pareigybės aprašymas):
  • Pranas Paulikas – vyresnysis mokytojas.
 • Istorijos mokytojai (pareigybės aprašymas):
  • Sigita Jonaitienė – mokytoja metodininkė,
  • Aldona Riepšienė  – vyresnioji mokytoja,
  • Regina Norvaišienė – mokytoja metodininkė.
 • Geografijos mokytoja (pareigybės aprašymas):
  • Gražina Žiliūtė – mokytoja.
 • Chemijos mokytoja (pareigybės aprašymas):
  • Aurelija Bėrantaitė – vyresnioji mokytoja.
 • Informacinių technologijų mokytojai (pareigybės aprašymas):
  • Edita Miežetienė – mokytoja metodininkė,
  • Steponas Bambalas – vyresnysis mokytojas.
 • Muzikos mokytojai (pareigybės aprašymas):
  • Daiva Beivydienė – mokytoja metodininkė.
 • Gyvenimo įgūdžių mokytoja (pareigybės aprašymas):
  • Edita Vainušė – mokytoja.
 • Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja (pareigybės aprašymas):
  • Aurika Mačėnienė – vyresnioji mokytoja.
 • Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja (pareigybės aprašymas):
  • Jurgita Korsakienė – mokytoja.
 • Technologijų mokytojai (pareigybės aprašymas):
  • Lina Nikartienė – mokytoja.
  • Dangira Cibulskienė – mokytoja.
  • Audrius Danilevičius – mokytojas.
 • Dailės mokytoja (pareigybės aprašymas):
  • Živilė Sabaliauskaitė – mokytoja ekspertė.
  • Lina Nikartienė – dailės mokytoja metodininkė.
  • Audrius Danilevičius – mokytojas.
 • Fizinio ugdymo mokytoja (pareigybės aprašymas):
  • Henrikas Lubinas – mokytojas.
 • Šokio mokytoja (pareigybės aprašymas):
  • Ema Marija Maslauskaitė – šokio mokytoja.

KLASIŲ AUKLĖTOJAI (pareigybės aprašymas):

 • 1a – Vainušienė Jolanta;
 • 1b – Žvirzdinienė Eglė;
 • 2a – Mikalauskienė Vitalija;
 • 2b – Jonauskienė Inga;
 • 3a – Marciulevičienė Rasa;
 • 3b – Valaitis Justas;
 • 4a – Bružienė Alma;
 • 4b – Lasienė Astra;
 • 5a – Geležinienė Silvija;
 • 5b – Narvilienė Sandra;
 • 6a – Beivydienė Daiva;
 • 6b – Žiliūtė Gražina;
 • 7a – Dirmeitienė Sigita;
 • 7b – Kiršanskienė Jurgita;
 • 8a – Andriuškytė Nijolė;
 • 8b – Žiliūtė Gražina.

„Ką jaunose dienose įgysi, tuomi ir senatvėje džiaugsies“ (S. Daukantas)

Ši svetainė naudoja slapukus ir prašo jūsų asmeninių duomenų, kad pagerintų jūsų naršymo patirtį.
Skip to content