Pasirinkite puslapį

Pradinis ugdymas

gegužės 20, 2022

Pamokų laikas

Pamokų laikas 1-4 klasėms:

 1. pamoka 8.00 – 8.45
 2. pamoka 8.55 – 9.40
 3. pamoka 9.50 – 10.35
 4. pamoka 11.05 – 11.50
 5. pamoka 12.00 – 12.45
 6. pamoka 12.55-13.40

Pamokų laikas 5-8 klasėms:

 1. pamoka 8.00 – 8.45
 2. pamoka 8.55 – 9.40
 3. pamoka 9.50 – 10.35
 4. pamoka 10.45 – 11.30
 5. pamoka 12.00 – 12.45
 6. pamoka 12.55-13.40
 7. pamoka 13.45–14.30
Darbuotojų poreikis

Nėra

Pradinis ugdymas

 • Vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Vaikas gali būti priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą vienais metais anksčiau, jei vaiko tėvų (globėjų) sprendimu jis buvo pradėtas ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą anksčiau (kai tais kalendoriniais metais sueina 5 metai).
 • Pradinio ugdymo mokytojas gali savo nuožiūra integruoti mokomuosius dalykus, organizuoti integruoto darbo dieną, kelias dienas, savaitę.
 • Planuodamas darbą, mokytojas individualizuoja, konkretina ugdymo tikslus ir turinį atsižvelgdamas į individualius vaikų poreikius, klasės, progimnazijos, regiono ypatumus.
 • Pirmaisiais ir antraisiais mokymosi pagal pradinio ugdymo programą metais mokiniams vadovėlių į namus nešiotis nereikia.
 • Pagal pradinio ugdymo programą dirba mokytojas turintis aukštąjį išsilavinimą ir įgijęs pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją.
 • Dirbant su specialiųjų poreikių vaikais talkina specialusis pedagogas.
 • Užsienio kalbos, šokio, muzikos bei dorinio ugdymo (tikybos) moko tų dalykų specialistai.
 • 1/3 ugdymo laiko per mokomojo dalyko „Dailė ir technologijos“ pamokas skiriama technologijoms.
 • Kontroliniai darbai rengiami ir atliekami mokytojų (jų grupės) iniciatyva. Jų paskirtis – įsivertinti savo darbo kokybę, išsiaiškinti mokinių pasiekimus bei mokiniams teiktiną pagalbą.
 • Mokiniams, pradedantiems pradinio ugdymo programą lietuvių mokyklose, bet nemokantiems lietuvių kalbos, sudaromos sąlygos ją intensyviai mokytis.
 • Baigiamosios klasės mokinių pasiekimai įvertinami aprašu pagal išsilavinimo standartus.
 • Pradinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo  bei jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarka.

„Ką jaunose dienose įgysi, tuomi ir senatvėje džiaugsies“ (S. Daukantas)

Skip to content

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą dėl jų naudojimo. Daugiau informacijos

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close