Komisijos ir darbo grupės

vasario 1, 2021

Komisijos ir darbo grupės

DARBO GRUPĖ PROGIMNAZIJOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANUI PARENGTI:

 • Vida Garjonienė –  direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;
 • Nariai:
  • Sigita Jonaitienė – direktorė;
  • Daiva Beivydienė – muzikos mokytoja metodininkė;
  • Lina Beniušienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Silvija Geležinienė – socialinė pedagogė;
  • Veronika Kerinienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Rasa Marciulevičienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Elena Šimkuvienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.

PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA:

 • Sigita Jonaitienė – direktorė, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Nijolė Andriuškytė – matematikos mokytoja metodininkė;
  • Lina Beniušienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Regina Katkuvienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
  • Astra Lasienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Daiva Beivydienė – muzikos mokytoja metodininkė

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ:

 • Justas Valaitis – pradinio ugdymo vyresnysis mokytojas, pirmininkas.
 • Nariai:
  • Renata Bačiulienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Asta Bukauskienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
  • Stasė Černeckienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Vidmantas Lapinskas – fizinio ugdymo mokytojas ekspertas;
  • Edita Miežetienė – informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
  • Eglė Žvirzdinienė – pradinio ugdymo mokytoja.

PROGIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

 • Silvija Geležinienė – socialinė pedagogė, pirmininkė.

 • Jolanta Vainušienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė, sekretorė.

 • Nariai:

  • Indrė Afarjancė – specialioji pedagogė;

  • Julija Akimenkova – psichologė;

  • Renata Bačiulienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

  • Ramutė Baužienė – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

  • Vida Garjonienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

  • Aistė Gabrytė – specialioji pedagogė;

  • Veronika Kerinienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

  • Vita Kietelytė – vyresnioji logopedė;

  • Aristida Kižienė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

  • Rasa Marciulevičienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

  • Toma Šikšniuvienė – specialioji pedagogė, logopedė;

  • Justas Valaitis  – pradinio ugdymo vyresnysis mokytojas;

  • Asta Žiulpienė – logopedė metodininkė.

PARAMOS GAVIMO – PERDAVIMO IR ĮVERTINIMO KOMISIJA:

 • Laimutė Narvilienė –  ūkio dalies vedėja, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Edita Miežetienė – informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
  • Algimantas Sakalauskas – darbininkas.

ATSARGŲ NURAŠYMO KOMISIJA:

 • Vida Garjonienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Sigita Dirmeitienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
  • Violeta Maskoliūnienė – vyriausioji buhalterė

ATSARGŲ INVENTORIZACIJOS ATLIKIMO KOMISIJA:

 • Vida Garjonienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Sandra Katkuvienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
  • Justas Valaitis – pradinio ugdymo vyresnysis mokytojas

MATERIALINIŲ VERTYBIŲ NURAŠYMO KOMISIJA:

 • Sandra Katkuvienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Rasa Marciulevičienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Algimantas Sakalauskas – darbininkas

PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI ILGALAIKIO NEMATERIALIOJO IR MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO KOMISIJA:

 • Edita Miežetienė – informacinių technologijų mokytoja metodininkė, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Daiva Beivydienė – muzikos mokytoja metodininkė;
  • Audrutė Kryžienė – raštinės vedėja

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA:

 • Laimutė Narvilienė – ūkio dalies vedėja, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Steponas Bambalas, kompiuterinių tinklų specialistas;
  • Aldona Riepšienė – priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

PROGIMNAZIJOS METODINĖ TARYBA:

 • Daiva Beivydienė – muzikos mokytoja metodininkė, estetinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Nijolė Andriuškytė – matematikos mokytoja metodininkė, realinio, gamtamokslinio ir socialinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Lina Beniušienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Sigita Dirmeitienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, humanitarinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Silvija Geležinienė – socialinė pedagogė, 5–8 klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Rasa Marciulevičienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

 • Lina Beniušienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, pirmininkė;
  • Rita Račienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
  • Aldona Riepšienė – priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
  • Renata Bačiulienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
  • Radvilė Anužytė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
  • Rita Kripienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
  • Violeta Milašienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
  • Marija Narkienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
  • Sigita Sokaitė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
  • Greta Kleinauskienė – meninio ugdymo mokytoja

PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ:

 • Rasa Marciulevičienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Alma Bružienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Stasė Černeckienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Astra Lasienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Eglė Liebutė – pradinio ugdymo mokytoja;
  • Inga Jonauskienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Justas Valaitis – pradinio ugdymo vyresnysis mokytojas;
  • Jolanta Vainušienė – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
  • Eglė Žvirzdinienė – pradinio ugdymo mokytoja;
  • Diana Anužienė – socialinė pedagogė;
  • Asta Žiulpienė – vyresnioji logopedė

REALINIO-GAMTAMOKSLINIO IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ:

 • Nijolė Andriuškytė – matematikos mokytoja metodininkė pirmininkė.
 • Nariai:
  • Steponas Bambalas – informacinių technologijų vyresnysis mokytojas;
  • Aurelija Bėrantaitė – chemijos mokytoja;
  • Esmiralda Butrimaitė – geografijos vyresnioji mokytoja;
  • Sigita Jonaitienė – istorijos mokytoja metodininkė;
  • Edita Miežetienė – informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
  • Regina Norvaišienė – istorijos mokytoja metodininkė;
  • Pranas Paulikas – fizikos vyresnysis mokytojas

HUMANITARINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ:

 • Sigita Dirmeitienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Asta Bukauskienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
  • Regina Katkuvienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
  • Sandra Katkuvienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
  • Vida Garjonienė – vokiečių kalbos mokytoja metodininkė.

ESTETINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ:

 • Daiva Beivydienė – muzikos mokytoja metodininkė, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Vida Garjonienė – žmogaus saugos mokytoja metodininkė;
  • Ieva Litvaitytė – technologijų mokytoja metodininkė;
  • Danotė Matulevičienė – dorinio ugdymo (etikos) vyresnioji mokytoja;
  • Raimonda Grikšienė – šokio vyresnioji mokytoja;
  • Juozas Lingys – technologijų mokytojas metodininkas;
  • Živilė Sabaliauskaitė – dailės mokytoja metodininkė;
  • Toma Mackevičienė– dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja

KLASIŲ AUKLĖTOJŲ METODINĖ GRUPĖ:

 • Silvija Geležinienė, 8b klasės auklėtoja, socialinė pedagogė, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Sigita Dirmeitienė, 8a klasės auklėtoja;
  • Regina Katkuvienė, 7b klasės auklėtoja;
  • Sandra Katkuvienė, 7a klasės auklėtoja;
  • Raimonda Grikšienė, 6b klasės auklėtoja;
  • Živilė Sabaliauskaitė, 6a klasės auklėtoja;
  • Gražina Žiliūtė, 5b klasės auklėtoja;
  • Nijolė Andriuškytė, 5a klasės auklėtoja.
 •  

 

 

Pamokų laikas

Pamokų laikas 1 klasei:

 1. pamoka 8.00 – 8.35
 2. pamoka 8.40 – 9.15
 3. pamoka 9.55 – 10.40
 4. pamoka 11.10 – 11.55
 5. pamoka 12.05 – 12.50
 6. pamoka 12.55-13.40

Pamokų laikas 2-4 klasėms:

 1. pamoka 8.00 – 8.45
 2. pamoka 8.50 – 9.35
 3. pamoka 9.55 – 10.40
 4. pamoka 11.10 – 11.55
 5. pamoka 12.05 – 12.50
 6. pamoka 12.55-13.40

Pamokų laikas 5-8 klasėms:

 1. pamoka 8.00 – 8.45
 2. pamoka 8.50 – 9.35
 3. pamoka 9.55 – 10.40
 4. pamoka 11.10 – 11.55
 5. pamoka 12.25 – 13.10
 6. pamoka 13.15-14.00
 7. pamoka 14.05–14.50
Darbuotojų poreikis

nėra

Progimnazijos intranetas

„Ką jaunose dienose įgysi, tuomi ir senatvėje džiaugsies“ (S. Daukantas)

Skip to content

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą dėl jų naudojimo. Daugiau informacijos

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close