Komisijos ir darbo grupės

lapkričio 28, 2019

Komisijos ir darbo grupės

DARBO GRUPĖ PROGIMNAZIJOS 2019-2020 M. M. UGDYMO PLANUI PAKOREGUOTI:

 • Vida Garjonienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Nijolė Andriuškytė – matematikos mokytoja metodininkė;
  • Regina Katkuvienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
  • Daiva Beivydienė – muzikos mokytoja metodininkė;
  • Asta Bukauskienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
  • Inga Jonauskienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Sandra Katkuvienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
  • Veronika Kerinienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA:

 • Sigita Jonaitienė – direktorė, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Nijolė Andriuškytė – matematikos mokytoja metodininkė;
  • Lina Beniušienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Regina Katkuvienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
  • Astra Lasienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Daiva Beivydienė – muzikos mokytoja metodininkė

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO (VKĮ) GRUPĖ:

 • Eglė Žvirzdinienė – pradinio ugdymo mokytoja, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Daiva Beivydienė – muzikos mokytoja metodininkė;
  • Edita Miežetienė – informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
  • Regina Norvaišienė – istorijos mokytoja metodininkė;
  • Aldona Riepšienė – priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
  • Justas Valaitis – pradinio ugdymo vyresnysis mokytojas

PROGIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

 • Silvija Geležinienė – socialinė pedagogė, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Indrė Afarjancė – specialioji pedagogė;
  • Julija Akimenkova – psichologė, pirmininko pavaduotoja;
  • Renata Bačiulienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Vida Garjonienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 
  • Veronika Kerinienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Aristida Kižienė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
  • Rasa Marciulevičienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Toma Šikšniuvienė – specialioji pedagogė;
  • Justas Valaitis – pradinio ugdymo vyresnysis mokytojas;
  • Asta Žiulpienė – logopedė metodininkė.

PARAMOS GAVIMO – PERDAVIMO IR ĮVERTINIMO KOMISIJA:

 • Laimutė Narvilienė –  ūkio dalies vedėja, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Edita Miežetienė – informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
  • Algimantas Sakalauskas – darbininkas

ATSARGŲ NURAŠYMO KOMISIJA:

 • Vida Garjonienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Sigita Dirmeitienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
  • Violeta Maskoliūnienė – vyriausioji buhalterė

ATSARGŲ INVENTORIZACIJOS ATLIKIMO KOMISIJA:

 • Vida Garjonienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Sandra Katkuvienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
  • Justas Valaitis – pradinio ugdymo vyresnysis mokytojas

MATERIALINIŲ VERTYBIŲ NURAŠYMO KOMISIJA:

 • Sandra Katkuvienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Rasa Marciulevičienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Algimantas Sakalauskas – darbininkas

PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI ILGALAIKIO NEMATERIALIOJO IR MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO KOMISIJA:

 • Edita Miežetienė – informacinių technologijų mokytoja metodininkė, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Daiva Beivydienė – muzikos mokytoja metodininkė;
  • Audrutė Kryžienė – raštinės vedėja

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA:

 • Laimutė Narvilienė – ūkio dalies vedėja, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Steponas Bambalas, kompiuterinių tinklų specialistas;
  • Aldona Riepšienė – priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

PROGIMNAZIJOS METODINĖ TARYBA:

 • Inga Jonauskienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Nijolė Andriuškytė – matematikos mokytoja metodininkė, pirmininko pavaduotoja;
  • Daiva Beivydienė – muzikos mokytoja metodininkė;
  • Lina Beniušienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Asta Bukauskienė – anglų kalbos vyrenioji mokytoja, sekretorė;
  • Sandra Katkuvienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

 • Lina Beniušienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, pirmininkė;
  • Rita Račienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
  • Aldona Riepšienė – priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
  • Renata Bačiulienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
  • Radvilė Anužytė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
  • Rita Kripienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
  • Violeta Milašienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
  • Marija Narkienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
  • Sigita Sokaitė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
  • Greta Kleinauskienė – meninio ugdymo mokytoja

PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ:

 • Inga Jonauskienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Alma Bružienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Stasė Černeckienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Astra Lasienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Eglė Liebutė – pradinio ugdymo mokytoja;
  • Rasa Marciulevičienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Justas Valaitis – pradinio ugdymo vyresnysis mokytojas;
  • Jolanta Vainušienė – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
  • Eglė Žvirzdinienė – pradinio ugdymo mokytoja;
  • Diana Anužienė – socialinė pedagogė;
  • Asta Žiulpienė – vyresnioji logopedė

REALINIO-GAMTAMOKSLINIO IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ:

 • Nijolė Andriuškytė – matematikos mokytoja metodininkė pirmininkė.
 • Nariai:
  • Steponas Bambalas – informacinių technologijų vyresnysis mokytojas;
  • Aurelija Bėrantaitė – chemijos mokytoja;
  • Esmiralda Butrimaitė – geografijos vyresnioji mokytoja;
  • Sigita Jonaitienė – istorijos mokytoja metodininkė;
  • Irena Sendrauskienė – gamtos ir žmogaus, biologijos vyresnioji mokytoja;
  • Edita Miežetienė – informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
  • Regina Norvaišienė – istorijos mokytoja metodininkė;
  • Pranas Paulikas – fizikos vyresnysis mokytojas

HUMANITARINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ:

 • Asta Bukauskienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Sigita Dirmeitienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
  • Regina Katkuvienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
  • Sandra Katkuvienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
  • Vida Garjonienė – vokiečių kalbos mokytoja metodininkė;
  • Danotė Matulevičienė – rusų kalbos vyresnioji mokytoja

ESTETINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ:

 • Daiva Beivydienė – muzikos mokytoja metodininkė, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Vida Garjonienė – žmogaus saugos mokytoja metodininkė;
  • Ieva Litvaitytė – technologijų mokytoja metodininkė;
  • Danotė Matulevičienė – dorinio ugdymo (etikos) vyresnioji mokytoja;
  • Raimonda Grikšienė – šokio vyresnioji mokytoja;
  • Juozas Lingys – technologijų mokytojas metodininkas;
  • Vaclova Pukelienė – fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
  • Živilė Sabaliauskaitė – dailės mokytoja metodininkė;
  • Toma Mackevičienė– dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja

KLASIŲ AUKLĖTOJŲ METODINĖ GRUPĖ:

 • Sandra Katkuvienė, 6a klasės auklėtoja, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Daiva Beivydienė, 8 klasės auklėtoja;
  • Sigita Dirmeitienė, 7a klasės auklėtoja;
  • Silvija Geležinienė, 7b klasės auklėtoja, socialinė pedagogė;
  • Regina Katkuvienė, 6b klasės auklėtoja;
  • Živilė Sabaliauskaitė, 5a klasės auklėtoja;
  • Raimonda Grikšienė, 5b klasės auklėtoja.
 •  

 

 

„Ką jaunose dienose įgysi, tuomi ir senatvėje džiaugsies“ (S. Daukantas)

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą dėl jų naudojimo. Daugiau informacijos

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close