Pasirinkite puslapį

Komisijos ir darbo grupės

vasario 5, 2022

Komisijos ir darbo grupės

DARBO GRUPĖ PROGIMNAZIJOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANUI PARENGTI:

 • Sigita Jonaitienė – direktorė;
 • Daiva Beivydienė – muzikos mokytoja metodininkė;
 • Eglė Liebutė – pradinio ugdymo mokytoja;
 • Giedrė Rusteikė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Jurgita Kiršanskienė – rusų kalbos mokytoja;
 • Lina Beniušienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Nijolė Andriuškytė – matematikos mokytoja metodininkė;
 • Rasa Marciulevičienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Sigita Dirmeitienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Veronika Kerinienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Vida Garjonienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Živilė Sabaliauskaitė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA:

 • Sigita Jonaitienė – direktorė, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Nijolė Andriuškytė – matematikos mokytoja metodininkė;
  • Lina Beniušienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Regina Katkuvienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
  • Astra Lasienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Daiva Beivydienė – muzikos mokytoja metodininkė

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ:

 • Justas Valaitis – pradinio ugdymo vyresnysis mokytojas, pirmininkas.
 • Nariai:
  • Renata Bačiulienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Asta Bukauskienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
  • Edita Miežetienė – informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
  • Eglė Žvirzdinienė – pradinio ugdymo mokytoja.

PROGIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

 • Silvija Geležinienė – socialinė pedagogė, pirmininkė.
 •  Nariai:
  • Julija Akimenkova – psichologė, pirmininko pavaduotoja;
  • Vida Garjonienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Renata Bačiulienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
  • Silvija Geležinienė – socialinė pedagogė;
  • Veronika Kerinienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Aristida Kižienė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
  • Rasa Marciulevičienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Toma Šikšniuvienė – specialioji pedagogė;
  • Justas Valaitis  – pradinio ugdymo vyresnysis mokytojas;
  • Indrė Afarjancė – specialioji pedagogė;
  • Asta Žiulpienė – vyresnioji logopedė.

PARAMOS GAVIMO – PERDAVIMO IR ĮVERTINIMO KOMISIJA:

 • Laimutė Narvilienė –  ūkio dalies vedėja, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Edita Miežetienė – informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
  • Algimantas Sakalauskas – darbininkas.

ATSARGŲ NURAŠYMO KOMISIJA:

 • Vida Garjonienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Sigita Dirmeitienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
  • Violeta Maskoliūnienė – vyriausioji buhalterė

ATSARGŲ INVENTORIZACIJOS ATLIKIMO KOMISIJA:

 • Vida Garjonienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Sandra Katkuvienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
  • Justas Valaitis – pradinio ugdymo vyresnysis mokytojas

MATERIALINIŲ VERTYBIŲ NURAŠYMO KOMISIJA:

 • Sandra Katkuvienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Rasa Marciulevičienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Algimantas Sakalauskas – darbininkas

PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI ILGALAIKIO NEMATERIALIOJO IR MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO KOMISIJA:

 • Edita Miežetienė – informacinių technologijų mokytoja metodininkė, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Daiva Beivydienė – muzikos mokytoja metodininkė;
  • Audrutė Kryžienė – raštinės vedėja

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA:

 • Laimutė Narvilienė – ūkio dalies vedėja, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Steponas Bambalas, kompiuterinių tinklų specialistas;
  • Aldona Riepšienė – priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

PROGIMNAZIJOS METODINĖ TARYBA:

 • Daiva Beivydienė – muzikos mokytoja metodininkė, estetinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Nijolė Andriuškytė – matematikos mokytoja metodininkė, realinio, gamtamokslinio ir socialinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Lina Beniušienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Sigita Dirmeitienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, humanitarinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Silvija Geležinienė – socialinė pedagogė, 5–8 klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Rasa Marciulevičienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

 • Lina Beniušienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, pirmininkė;
 • Nariai:
  • Rita Račienė – priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
  • Aldona Riepšienė – priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
  • Renata Bačiulienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Violeta Milašienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
  • Marija Narkienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
  • Sigita Sokaitė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
  • Greta Kleinauskienė – meninio ugdymo mokytoja;
  • Dominyka Paulauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
  • Aurelija Staponienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
  • Rūta Daukantaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
  • Laura Mockevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
  • Razmina Umantienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
  • Ilona Vitkutė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
  • Renata Lazdauskienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
  • Laimutė Narvilienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Giedrė Rusteikė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
  • Beruta Dirvonskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
  • Rasa Lapienė – meninio ugdymo mokytoja;
  • Vita Kietelytė – vyresnioji logopedė;
  • Asta Žiulpienė – vyresnioji logopedė.

PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ:

 • Rasa Marciulevičienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Alma Bružienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Astra Lasienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Eglė Liebutė – pradinio ugdymo mokytoja;
  • Inga Jonauskienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Justas Valaitis – pradinio ugdymo vyresnysis mokytojas;
  • Jolanta Vainušienė – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
  • Eglė Žvirzdinienė – pradinio ugdymo mokytoja;
  • Raminta Piluckienė – pradinio ugdymo mokytoja;
  • Elena Šimkuvienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.

REALINIO-GAMTAMOKSLINIO IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ:

 • Nijolė Andriuškytė – matematikos mokytoja metodininkė pirmininkė.
 • Nariai:
  • Edita Miežetienė – informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
  • Regina Norvaišienė – istorijos mokytoja metodininkė;
  • Pranas Paulikas – fizikos vyresnysis mokytojas;
  • Steponas Bambalas – informacinių technologijų vyresnysis mokytojas;
  • Aurelija Bėrantaitė – chemijos mokytoja;
  • Sigita Jonaitienė – istorijos mokytoja metodininkė.

HUMANITARINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ:

 • Sigita Dirmeitienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Asta Bukauskienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
  • Regina Katkuvienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
  • Sandra Katkuvienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
  • Vida Garjonienė – vokiečių kalbos mokytoja metodininkė.

ESTETINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ:

 • Daiva Beivydienė – muzikos mokytoja metodininkė, pirmininkė.
 • Nariai:
  • Raimonda Grikšienė – šokio vyresnioji mokytoja;
  • Juozas Lingys – technologijų mokytojas metodininkas;
  • Živilė Sabaliauskaitė – dailės mokytoja metodininkė;
  • Toma Mackevičienė– dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja;
  • Vida Garjonienė – žmogaus saugos mokytoja metodininkė.

 

5-8 KLASIŲ AUKLĖTOJŲ METODINĖ GRUPĖ:

 • Jurgita Kiršanskienė, 5b klasės auklėtoja, pirmininkė;
  • Sigita Dirmeitienė, 5a klasės auklėtoja;
  • Nijolė Andriuškytė, 6a klasės auklėtoja;
  • Gražina Žiliūtė, 6b klasės auklėtoja;
  • Živilė Sabaliauskaitė, 7a klasės auklėtoja;
  • Raimonda Grikšienė, 7b klasės auklėtoja;
  • Daiva Beivydienė, 8a klasės auklėtoja;
  • Regina Katkuvienė, 8b klasės auklėtoja.
 •  

 

 

Pamokų laikas

Pamokų laikas 1 klasei:

 1. pamoka 8.00 – 8.35
 2. pamoka 8.40 – 9.15
 3. pamoka 9.55 – 10.40
 4. pamoka 11.10 – 11.55
 5. pamoka 12.05 – 12.50
 6. pamoka 12.55-13.40

Pamokų laikas 2-4 klasėms:

 1. pamoka 8.00 – 8.45
 2. pamoka 8.50 – 9.35
 3. pamoka 9.55 – 10.40
 4. pamoka 11.10 – 11.55
 5. pamoka 12.05 – 12.50
 6. pamoka 12.55-13.40

Pamokų laikas 5-8 klasėms:

 1. pamoka 8.00 – 8.45
 2. pamoka 8.50 – 9.35
 3. pamoka 9.55 – 10.40
 4. pamoka 11.10 – 11.55
 5. pamoka 12.25 – 13.10
 6. pamoka 13.15-14.00
 7. pamoka 14.05–14.50
Darbuotojų poreikis

Nėra

Progimnazijos intranetas

„Ką jaunose dienose įgysi, tuomi ir senatvėje džiaugsies“ (S. Daukantas)

Skip to content

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą dėl jų naudojimo. Daugiau informacijos

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close