Pasirinkite puslapį

Tėveliams

kovo 4, 2023

Tėveliams

 • Visuomenės informavimas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo bei pagalbos gavimo klausimais:
 • Informacija tėvams dėl priešmokyklinio ugdymo teikimo

  Informuojame, kad vadovaujantis Švietimo įstatymu įsigaliojo priešmokyklinio ugdymo (toliau PU) pakeitimai:

  • PU pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. jam sueina 5 metai;
  • PU gali būti pradedamas teikti vaikui, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą;
  • Tėvai priima sprendimą dėl PU ankstinimo ar vėlinimo.

  PU negali būti teikiamas vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai (gimusiems 2017 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. PU privaloma teikti visiems vaikams).

  Nuo 2021 m. kovo 1 d. iki kovo 10 d. Progimnazijos administracija organizuos susitikimus su tėveliais grupėse (pagal atskirą pranešimą).

  Prašymai raštu nuo 2023 m. kovo 10 d. iki 20 d. teikiami Progimnazijos direktoriui:

  • jei vaikui, gimusiam 2018 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d. nuo 2023-09-01 tėvų sprendimu pageidaujama teikti PU;
  • jei vaikui, gimusiam 2018 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d. 2023-2024 mokslo metais tėvų sprendimu pageidaujama tęsti ikimokyklinį ugdymą, o PU pradėti teikti kai jam/jai sueis 6 metai;
  • jei vaikui, gimusiam 2018 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 1 d.nuo 2023-09-01 tėvų sprendimu pageidaujama pradėti teikti PU –  tokiu atveju tėvai kreipiasi į Pedagoginę Psichologinę Tarnybą (PPT) dėl vaiko brandumo ugdytis pagal bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą įvertinimo ir rekomendacijų dėl jo/jos pasirengimo mokytis ir praneša Progimnazijai apie išvadas.

  PU tvarkos aprašas

  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.460922/asr

   Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo

  tvarkos aprašas

  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10626e14675511ecb2fe9975f8a9e52e/asr

Pamokų laikas

Pamokų laikas 1-4 klasėms:

 1. pamoka 8.00 – 8.45
 2. pamoka 8.55 – 9.40
 3. pamoka 9.50 – 10.35
 4. pamoka 11.05 – 11.50
 5. pamoka 12.00 – 12.45
 6. pamoka 12.55-13.40

Pamokų laikas 5-8 klasėms:

 1. pamoka 8.00 – 8.45
 2. pamoka 8.55 – 9.40
 3. pamoka 9.50 – 10.35
 4. pamoka 10.45 – 11.30
 5. pamoka 12.00 – 12.45
 6. pamoka 12.55-13.40
 7. pamoka 13.45–14.30
Darbuotojų poreikis

Nėra

„Ką jaunose dienose įgysi, tuomi ir senatvėje džiaugsies“ (S. Daukantas)

Skip to content

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą dėl jų naudojimo. Daugiau informacijos

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close