Kretingos Simono Daukanto progimnazija

MISIJA: Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą (pagrindinio ugdymo pirmoji dalis), ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas saugioje ir sveikoje aplinkoje.

VIZIJA: Moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

Adresas

Palangos g. 25, LT-97122 Kretinga

Susisiekite telefonu

+370 (626) 03480

Elektroninis paštas

info@kdp.lt

Tėveliams

4 kovo, 2023

Tėveliams

 • Visuomenės informavimas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo bei pagalbos gavimo klausimais:
 • Informacija tėvams dėl priešmokyklinio ugdymo teikimo

  Informuojame, kad vadovaujantis Švietimo įstatymu įsigaliojo priešmokyklinio ugdymo (toliau PU) pakeitimai:

  • PU pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. jam sueina 5 metai;
  • PU gali būti pradedamas teikti vaikui, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą;
  • Tėvai priima sprendimą dėl PU ankstinimo ar vėlinimo.

  PU negali būti teikiamas vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai (gimusiems 2017 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. PU privaloma teikti visiems vaikams).

  Nuo 2021 m. kovo 1 d. iki kovo 10 d. Progimnazijos administracija organizuos susitikimus su tėveliais grupėse (pagal atskirą pranešimą).

  Prašymai raštu nuo 2023 m. kovo 10 d. iki 20 d. teikiami Progimnazijos direktoriui:

  • jei vaikui, gimusiam 2018 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d. nuo 2023-09-01 tėvų sprendimu pageidaujama teikti PU;
  • jei vaikui, gimusiam 2018 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d. 2023-2024 mokslo metais tėvų sprendimu pageidaujama tęsti ikimokyklinį ugdymą, o PU pradėti teikti kai jam/jai sueis 6 metai;
  • jei vaikui, gimusiam 2018 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 1 d.nuo 2023-09-01 tėvų sprendimu pageidaujama pradėti teikti PU –  tokiu atveju tėvai kreipiasi į Pedagoginę Psichologinę Tarnybą (PPT) dėl vaiko brandumo ugdytis pagal bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą įvertinimo ir rekomendacijų dėl jo/jos pasirengimo mokytis ir praneša Progimnazijai apie išvadas.

  PU tvarkos aprašas

  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.460922/asr

   Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo

  tvarkos aprašas

  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10626e14675511ecb2fe9975f8a9e52e/asr

Pamokų laikas

Pamokų laikas 1-4 klasėms:

 1. pamoka 8.00 – 8.45
 2. pamoka 8.55 – 9.40
 3. pamoka 9.50 – 10.35
 4. pamoka 11.05 – 11.50
 5. pamoka 12.00 – 12.45
 6. pamoka 12.55-13.40

Pamokų laikas 5-8 klasėms:

 1. pamoka 8.00 – 8.45
 2. pamoka 8.55 – 9.40
 3. pamoka 9.50 – 10.35
 4. pamoka 10.45 – 11.30
 5. pamoka 12.00 – 12.45
 6. pamoka 12.55-13.40
 7. pamoka 13.45–14.30

„Ką jaunose dienose įgysi, tuomi ir senatvėje džiaugsies“ (S. Daukantas)

Ši svetainė naudoja slapukus ir prašo jūsų asmeninių duomenų, kad pagerintų jūsų naršymo patirtį.
Skip to content