Kretingos Simono Daukanto progimnazija

MISIJA: Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą (pagrindinio ugdymo pirmoji dalis), ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas saugioje ir sveikoje aplinkoje.

VIZIJA: Moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

Adresas

Palangos g. 25, LT-97122 Kretinga

Susisiekite telefonu

+370 (626) 03480

Elektroninis paštas

info@kdp.lt

Neformalusis švietimas

21 sausio, 2020

Neformalusis švietimas

Neformalusis švietimas – labai svarbi mokinių užimtumo sritis, suteikianti galimybes atsiskleisti jų gabumams, leidžianti pagilinti ir praktiškai panaudoti žinias, įgytas pamokų metu. Popamokinė veikla taip pat yra neatsiejama mokinio asmenybės ugdymo dalis, stiprinanti savarankiškumą, kūrybiškumą, iniciatyvumą, pilietiškumą, lavinanti vaizduotę, komunikabilumą. Popamokinė veikla atlieka ir prevencines funkcijas socialiai žalingų įpročių atžvilgiu: nusikalstamos veiklos, priklausomybių nuo narkotinių medžiagų ir kt. Socialinės transformacijos laikotarpiu, kintant visuomeninėms vertybėms ir normoms, jauniems žmonėms sunku atsispirti pagundai savo poreikius patenkinti neteisėtu keliu, pastaraisiais metais stiprėja įvairios deviacijos formos: daugėja nepilnamečių padaromų nusikaltimų, tarp jaunuomenės didėja narkotikų, alkoholio ir rūkymo vartojimas, dažnėja savižudybės, mokyklos nelankymas ir kitos socialinės negerovės. Kriminologiniai tyrimai rodo, kad žmogui, neturinčiam socialiai naudingo pomėgio, atsiranda tikimybė bei rizika socialiai nepriimtinam užimtumui ir nusikalstamumui. Popamokinės veiklos svarba tokiame sudėtingame socializacijos kontekste yra neabejotinai labai didelė.

Progimnazijoje taikomos įvairios neformaliojo švietimo formos:

  • žodinės: įvairūs aptarimai (knygų, kino filmų, televizijos laidų, parodų);
  • vaizdinės: teatrų, parodų, muziejų, kino teatrų lankymas;
  • praktinės: įvairios dienos (aplinkos tvarkymo, menų ir pan.), išvykos, kelionės, konkursai (ateities projektų, žaidimų ir pan.), kūrybiniai žaidimai (neakivaizdinės kelionės, televizijos laidos), olimpiados ir popietės, šventės ir tradicijos (valstybinių švenčių, pavasario, vasaros, rudens, žiemos švenčių, Kalėdų, Užgavėnių ir kt.), vakaronės, koncertai, viktorinos bei sporto šventės.

Neformalusis švietimas orientuojamas į mokinių gebėjimus ir įgūdžius bei jų saviraišką. Veiklos kryptys glaudžiai siejamos su ugdymu. Popamokinė veikla skirta visapusiškam asmenybės tobulėjimui. Sudaromos sąlygos mokinių meninių, sportinių, techninių, kalbinių gebėjimų lavinimui.

Progimnazijije įgyvendinamos meninio ugdymo, etnokultūros, sportinės veiklos,gabių ir talentingų vaikų ugdymo veiklos, saugaus eismo ir kitų veiklų neformaliojo švietimo programos.

Ši svetainė naudoja slapukus ir prašo jūsų asmeninių duomenų, kad pagerintų jūsų naršymo patirtį.
Skip to content