Kretingos Simono Daukanto progimnazija

MISIJA: Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą (pagrindinio ugdymo pirmoji dalis), ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas saugioje ir sveikoje aplinkoje.

VIZIJA: Moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

Adresas

Palangos g. 25, LT-97122 Kretinga

Susisiekite telefonu

+370 (626) 03480

Elektroninis paštas

info@kdp.lt

Viešosios paslaugos

2 sausio, 2021

Viešosios paslaugos

1. Nemokamas maitinimas: šeimų turinčių mažas pajamas, vaikai Progimnazijoje maitinami nemokamai.

Paslaugos aprašymas: šeimų, turinčių mažas pajamas, vaikai Progimnazijoje maitinami nemokamai, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP (153 Eurai) dydžio; atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas – kai mokinys auga šeimoje, kurioje yra trys ir daugiau mokyklinio amžiaus vaikų, kai šeima turi nenumatytų išlaidų, nelaimės, šeimos nario invalidumo ar sunkios ligos atvejais, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP (204 Eurai) dydžio; nemokamus pusryčius ir pietus, kai šeima yra įtraukta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą.

Kreipiantis dėl paramos pirmą kartą reikia pateikti prašymą – paraišką socialinei paramai mokiniams gauti (pildoma vietoje) ir šiuos dokumentus:

 • suaugusių šeimos narių asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
 • vaiko gimimo liudijimą;
 • pažymas apie pajamas (visų pajamas gaunančių šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesio);
 • santuokos liudijimą;
 • sutuoktinio mirties liudijimą, jei pareiškėjas yra našlys;
 • ištuokos liudijimą, jei pareiškėjas yra išsituokęs;
 • atsižvelgiant į aplinkybes – kitus dokumentus.
 • Aprašymas interesantui
  • Reikalingi dokumentai:
  • prašymas (galima parsisiųsti, užpildyti kompiuteriu ir atsispausdinus atnešti);
  • vaiko gimimo liudijimas;
  • pažymas apie pajamas (visų pajamas gaunančių šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesio);
  • teritorinės darbo biržos pažymą;
  • santuokos liudijimas;
  • mirties liudijimas;
  • ištuokos liudijimas;
  • kitus teisę gauti socialinę paramą įrodančius dokumentus, nustatytus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatyme, išskyrus duomenis apie šeimos turimą turtą.

Daugiau informacijos: http://www.socmin.lt/lt/seima-ir-vaikai/soc-parama-seimoms-vaikams/socialine-parama-mokiniams.html

Informacija teikiama tel. 8 626 03 480 arba e. paštu: info@kdp.lt

Reglamentuojantys teisės aktai: 1) LR vietos savivaldos įstatymas. 2) prašymai.

2. Pavėžėjimas: mokiniai, gyvenantys nuo Progimnazijos toliau kaip 3 km., vežiojami Kretingos Simono Daukanto progimnazijos mokykliniu autobusu.

Kretingos rajono priešmokyklinio ugdymo vaikai ir bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai vežiojami vadovaujantis Kretingos Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V1-238 patvirtintu KRETINGOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VAIKŲ IR MOKINIŲ VEŽIOJIMO ORGANIZAVIMO, KRETINGOS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS MOKYKLINIO AUTOBUSO NAUDOJIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠU.

3. Mokiniams iš mažesnes pajamas gaunančių šeimų skiriamas nemokamas maitinimas mokykloje ir 57 eurų dydžio parama mokinio reikmenims įsigyti.

Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip pusantro valstybės remiamų pajamų dydžio (183 eurai).

Prašymai savivaldybėse priimami nuo liepos pirmos dienos. Norintys gauti paramą mokinio reikmenims įsigyti prašymus savivaldybėms gali pateikti iki spalio 5 dienos. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus, pablogėjus šeimos finansinei situacijai.

Jei mokinys patiria socialinę riziką arba auga šeimoje, patiriančioje socialinę riziką, mokinio reikmenų rinkiniai kiekvienam mokiniui sudaromi pagal jo individualius poreikius, atsižvelgiant į mokinių skaičių šeimoje ir jų jau turimus mokinio reikmenis.

Ir dėl nemokamo maitinimo, ir dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti vienas iš mokinio tėvų ar pilnamečių šeimos narių ar pats pilnametis mokinys gali kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją.

Prie prašymo-paraiškos reikia pridėti šeimos narių pažymas apie pajamas, gautas per tris praėjusius mėnesius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jei kreipimosi mėnesį, palyginti su trimis praėjusiais mėnesiais, pasikeitė šeimos pajamų šaltinis ar šeiminė padėtis.

Jeigu kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu šeima gauna piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams (socialinę pašalpą ar būsto šildymo, geriamojo ar karšto vandens išlaidų kompensacijas), pateikiamas laisvos formos prašymas ir pažymų apie šeimos gaunamas pajamas pateikti nereikia.

Informacija teikiama tel. 8 626 03 480 arba e. paštu: info@kdp.lt

Ši svetainė naudoja slapukus ir prašo jūsų asmeninių duomenų, kad pagerintų jūsų naršymo patirtį.
Skip to content