Nuotolinis mokymas

balandžio 9, 2021

Nuotolinis mokymas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 385 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ 13 punkto 13.4 papunkčiu ir atsižvelgiant į Kretingos Simono Daukanto progimnazijos tarybos 2021 m. gegužės 31 d. posėdžio protokolo Nr. (1.5.)-V3-05 nutarimą ugdymo procesas Kretingos Simono Daukanto progimnazijos 5–8 klasėse nuo 2021 m. birželio 1 d. vykdomas mišriu būdu (derinant kontaktinį ir nuotolinį būdus) taip:

KONTAKTINIS BŪDAS (PROGIMNAZIJOJE):

 • Pirmadienis  6a, 6b, 7b, 8b
 • Antradienis  6a, 7a,  8a, 8b
 • Trečiadienis 5a, 5b, 6a, 6b
 • Ketvirtadienis 5a, 6a, 6b, 8a
 • Penktadienis 5b, 7a, 7b, 8b

NUOTOLINIS BŪDAS:

 • Pirmadienis 5a, 5b, 7a, 8a
 • Antradienis 5a, 5b, 6b, 7b
 • Trečiadienis 7a, 7b, 8a, 8b
 • Ketvirtadienis 5b, 7a, 7b, 8b
 • Penktadienis 5a, 6a, 6b, 8a

5–8 KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMAS ĄORGANIZUOJAMAS KONTAKTINIU BŪDU ŠIUOSE KABINETUOSE:

 • pirmadieniais – 6a – 56; 6b – 52; 7b – 49; 8b – 48;
 • antradieniais – 6a – 56; 7a – 48; 8a – 52; 8b – 49;
 • trečiadieniais – 5a – 50; 5b – 48; 6a – 56; 6b – 52;
 • ketvirtadieniais – 5a – 50; 6a – 56; 6b – 48; 8a – 52;
 • penktadieniais – 5b – 48; 7a – 56; 7b – 49; 8b – 52.

——————–

 • Direktoriaus įsakymą dėl konsultacijų, skirtų 1–8 klasių mokiniams,  patiriantiems mokymosi sunkumų dėl covid-19 pandemijos, paskyrimo, mokinių sąrašų, mokinių ir konsultacijų skaičiaus, konsultacijų organizavimo grafiko patvirtinimo rasite čia
 • Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymą Nr. A1-63 Dėl mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ugdymo proceso organizavimo Kretingos rajono savivaldybės mokyklose karantino laikotarpiu rasite čia
 • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. sausio 20 d. sprendimą Nr. V-106 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 31 d. sprendimo Nr. V-3080 „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų“ pakeitimo“ rasite čia
 • Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir porto ministerijos raštą „Dėl mokymosi pasiekimų užtikrinimo“ rasite čia

——————————————————————————————————–

Kretingos Simono Daukanto progimnazijos ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu.

Nuo 2021 m. sausio 4 d. 1-4 klasės mokosi nuotoliniu būdu, nuo sausio 6 d. 5-8 klasės mokosi nuotoliniu būdu.

Keičiasi pertraukų/pamokų laikas:

 1. pamoka 8.00 – 8.45 (10 min. pertrauka);
 2. pamoka 8.55 – 9.40 (10 min. pertrauka);
 3. pamoka 9.50 – 10.35 (20 min. pertrauka);
 4. pamoka 10.55 – 11.40 (20 min. pertrauka);
 5. pamoka 12.00 – 12.45 (10 min. pertrauka);
 6. pamoka 12.55-13.40 (10 min. pertrauka);
 7. pamoka 13.50–14.35.

PAMOKOS IR PAMOKŲ LAIKAS ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU (esant reikalui, bus koreguojama)

 
Pamokų laikas

Pamokų laikas (1-8 klasėms) 2020-2021 m. m.:

 1. pamoka 8.00 – 8.45 (5 min. pertrauka);
 2. pamoka 8.50 – 9.35 (20 min. pertrauka);
 3. pamoka 9.55 – 10.40 (30 min. pertrauka);
 4. pamoka 11.10 – 11.55 (10 min. pertrauka);
 5. pamoka 12.05 – 12.50 (10 min. pertrauka);
 6. pamoka 13.00-13.45 (15 min. pertrauka).
 7. pamoka 13.50–14.35
Progimnazijos intranetas

„Ką jaunose dienose įgysi, tuomi ir senatvėje džiaugsies“ (S. Daukantas)

Skip to content

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą dėl jų naudojimo. Daugiau informacijos

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close